Borgmester dikterer hurtig handling på nedbrudt vandløb

Hørsholm Kommune tør ikke vente med at udbedre et sammenfaldet vandløb under Rungstedvej, selvom der er tvivl om ejerskabet til vandløbet

Foto: Carsten Legaard

Trods juridisk usikkerhed om, hvem der til sin tid skal betale, har borgmester Morten Slotved igangsat hurtig og resolut udbedring af et sammenfaldet rørlagt vandløb imellem Kodammen og Dronningedammen ved Hørsholm Ridebane.

Sammenbruddet blev opdaget, da vandstanden i de to lokale søer ikke, som i andre søer og vandløb, faldt efter skybruddet den 14. august. Det vedvarende vandtryk betød, at oversvømmede kældre i området forblev oversvømmede.

I første omgang pumpede kommunen vand fra de to søer over i hovedkloakken. Desuden viste en tv-inspektion, at det rørlagte vandløb er faldet næsten helt sammen på en større strækning af vandløbet fra Rungstedvej 21 og til Dronningedammen.

Der er derfor risiko for oversvømmelsen igen ved søerne – ikke kun ved skybrud, som for 14 dage siden, men også ved almindelig kraftig regn. Søerne modtager regnvand fra et meget stort opland, der strækker sig op til Jens Bornøs vej og over til Folehaveskoven.

Det er på den baggrund, at borgmester Morten Slotved har iværksat hurtig retablering af den ødelagte rørlagte vandløbsstrækning.

"Vi har endnu ikke konkrete tilbud, men udgiften kommer til at ligge i størrelsesordenen 100.000 kroner," vurderer borgmesteren.

Vandløbet er ikke registreret som offentligt vandløb, og der er derfor tvivl, om vedligeholdelsen hviler på kommunen eller på private grundejere.

"Det vurderer kommunens jurister," siger Mortten Slotved og tilføjer: "Det vigtigste er dog at undgå unødvendige oversvømmelser hos den enkelte borger. Derfor har jeg givet tilladelse til, at arbejdet igangsættes omgående."