Borgmester afviser undersøgelse af Attendo-skandalen

Borgmester siger nej til uvildig undersøgelse. "Det er først nu, byrådet laver budget i balance på ældreområdet," siger han. Konservative ser "som udgangspunkt" gerne undersøgelse

Spørgsmålet om en uvildig undersøgelse eller ej af Attendo-forløbet er stadig åbent, før spørgsmålet skal op i økonomiudvalget efter sommerferien til august. Efter sagen var oppe i ældre-, social- og sundhedsudvalget uden beslutning til følge, må Det Konservative Folkeparti, der har luftet ønsket om en uvildig undersøgelse tage sommeren med, før de ser, om der er flertal.