Borgerworkshop om Maglemosen

Rudersdal Kommune inviterer borgerne til workshop om Maglemosens fremtid

Foto: Peter Mailand