Borgernes Stemme vært for borgermøde om udsatte unge

"Vi skylder de unge og os selv at gribe til handling," siger Borgernes Stemme, der 14. august ønsker at inspirere til nye løsninger

Foto: Peter Klar