Borgerne skal inddrages

Når planerne i "Strategi 2007" skal konkretiseres, er det vigtigt, at borgerne bliver inddraget, mener politikerne. Især de unge vil man gerne have med

Foto: Peter Hansen