Borgerne skal aktiveres i naturen

Under overskriften 'Gang i Fredensborg' indgik Fredensborg Kommune, Skov- og Naturstyrelsen og DGI Nordsjælland i går formelt et partnerskab om udvikling af nye typer af aktiviteter inden for natur og idræt, der skal bygge bro mellem frilufts-, idræts og sundhedsområdet i den nye kommune med fokus på aktiviteter i naturen.

Aftalen blev underskrevet af Skovrider Henrik Vinther, Skov- og Naturstyrelsen v. Kronborg Statsskovdistrikt, Formand for DGI Nordsjælland Kristen Trap og Sundhedsdirektør Mette Plovsing, Fredensborg kommune.

'Gang i Fredensborg' henvender sig til de befolkningsgrupper, som i dag ikke dyrker motion, og som i stigende grad har sundhedsproblemer. Det kræver en utraditionel tilgang, og derfor forenes de forskellige kompetencer i de tre organisationer med specielt fokus på Syge-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, Mænd 45-65 år, socialt udsatte børn og unge – med særlig fokus på børn fra misbrugsfamilier, Unge kvinder (16-25 år) og Børn og unge i skoler og daginstitutioner.

Målet er at skabe et eksperimentarium af udemiljøer

såvel bynært som i naturen, som vil få flere af kommunens borgere til at bevæge sig mere, og et velfungerende og gensidigt udbytterigt partnerskab mellem Skov- og Naturstyrelsen, DGI og Fredensborg Kommune.

Fredensborg kommune ansætter i starten af 2007 en projektleder, som skal skabe netværk og udvikle aktiviteter i samarbejde med idrætsforeningerne i kommunen og naturformidlingen i statsskoven. De første aktiviteter sættes formentligt i gang i april-maj måned.