Borgerne i Halsnæs pendler længere

Flere har over 40 kilometer fra hjem til job