Borgerne har krav på en natursti

Forslaget om etablering af en natursti kombineret med en forbedret kystsikring fra Hellerup havn til Charlottenlund strand er taget af bordet. Det konservative flertal med Hans Toft i spidsen havde ellers lanceret et udspil, der fortjente en ganske anden skæbne.

Visionært, originalt og økonomisk overkommeligt ville det have imødekommet de 99% af Gentoftes borgere, som er forment adgang til deres egen strand og som magtesløse er vidne til en uskøn barriere i form af smuldrende murværk, trådhegn og uvenlige skilte.

Allerede på det sidste borgermøde i foråret varslede Hans Tofts afsluttende indlæg en konservativ retræte. Naturstiens modstandere med parceller ud til vandet – et slag på tasken max 200 personer- havde mobiliseret det sværeste skyts i form af teknisk ekspertise, truende advokatindlæg og tvivlsomme opinionstal. Overfor dette magtbud fra egne rækker valgte Hans Toft altså at kapitulere.

Så tæt på at blive hædret og husket som den borgmester, der i lighed med København og kommunerne syd for hovedstaden, åbnede de kystnære herlighedsværdier for alle borgere, havnede Hans Toft altså alligevel i mølposen sammen med sine forgængere.

I sandhedens interesse skal det nævnes, at naturstiens modstandere fremførte to argumenter, som sikkert vandt genklang udenfor deres egne rækker.

For det første trafikken. Man forudså trafikalt kaos på de små stikveje ned mod vandet til stor gene for de fastboende. Her er blot at henvise til vor store nabo mod syd, hvor den slags reguleres ved afgifter og selektive parkeringsregler. Det må også kunne gøres her, sågar uden omkostninger for de lokale beboere.

For det andet måtte man iflg modstanderne forvente en dramatisk stigning i hærværk, indbrud og anden dårligdom, når tvivlsomme eksistenser fra København flokkedes på naturstien. Det turde være et meget urealistisk skræmmebillede. Naturligvis vil der komme naturelskere udefra, ligesom Gentoftes borgere jævnligt lader sig friste af hovedstdens tilbud. Men naturstiens brugere vil ikke være hujende bøller, der næppe tiltrækkes af den smalle sti lang vandet.

I det hele taget vil Københavns utallige spændende badefaciliteter opsuge de fleste af storbyens vandhunde. En smal og gangbar sandstrand fra Hellerup til Charlottenlund realiseret ved beskedne midler og åben for alle, er en realistisk mulighed. På tværs af politiske meningsforskelle turde dette projekt kunne samle varm tilslutning og glad forventning blandt stort set alle Gentoftes borgere.

Projektet er realistisk, og dog lader det sig kun gennemføre, såfremt det konservative flertal på rådhuset bliver brudt ved det kommende kommunevalg, eller i det mindste stilles over for en styrket og på dette punkt enig opposition.

I håb om støtte til etablering af en natursti fra en samlet opposition og i forventning om en klar stillingtagen til projektet fra de enkelte partier inden valget.

Det har Gentoftes borgere krav på.