Borgermøde satte Mikkelborg på landkortet

Mikrolokalt borgermøde satte mandag aften fokus på nære problemstillinger

Foto: Pernille Kristensen

Ikke et ord om havnesagen, Sjælsmark Kaserne, gågaden, Ridebanen og næsten ikke om sygehusgrunden.

Det var status, da godt 50 borgere mandag aften kunne gå hjem efter at have deltaget i et borgermøde på Kokkedal Slot.

Det havde ellers nok været nærliggende temaer at tage fat på, når nu indbydelsen til borgermødet kom fra en lokalpolitiker.

Men hvor tit taler man om Mikkelborg?

Ikke nok, mener Anders Vestergaard (K), som under kommunalvalgkampen i 2013 gjorde det til sin mærkesag at sætte den nordøstlige del af kommunen på dagsordenen.

Det lykkedes ham at blive valgt ind, og derfor skulle mødet både bruges til at skabe dialog og afstemme forventningerne hos Mikkelborg'erne.

Begejstringen for det initiativ var stor fra start.

"Der har allerede været to henne og spørge, om vi ikke kunne gøre det her til en tilbagevendende begivenhed – og jeg er ikke engang startet endnu!" konstaterede Anders Vestergaard, mens tilhørerne fandt på plads.

Det var dog ikke ensbetydende med, at lokalpolitikeren automatisk var i venneland.

Over to timer måtte Anders Vestergaard svare på spørgsmål om alt fra bortskaffelse af tang i strandkanten, tilkørselsveje til slottet, hækkehøjder ud mod golfbanen, mulighed for omlægning af postnumre, fremtiden for brandtomten ved Mikkelgaard og planerne for jordstykket kaldet "Langeland" ved Lågegyde – hvilket udløste en enkelt afstikker til sygehusgrunden i en diskussion om boligmassen.

Men ellers lykkedes det at holde temaet mikrolokalt og i god tone. En borgerkontakt, som Anders Vestergaard kun kan anbefale sine politiske kolleger at efterligne, så man bevarer kontakten til borgerne, der berøres af beslutningerne.

"Jeg er normalt en, man kontakter på mail eller telefon, men det er jo ikke personligt," sagde han op efter mødet.

Det blev der talt om

På dagsordenen for borgermødet var følgende emner:

– Skal Mikkelborg have samme postnummer som Rungsted Kyst? "Det vil i teorien være muligt, hvis beboerne på Slotsbakken var irriterede over at blive forvekslet med Slotsmarken. Så kunne de henvende sig til postmesteren og spørge, om de ikke kunne få lov til at blive Rungsted Kyst," svarede Anders Vestergaard.

– Hvad sker der med plejeplanen for Kokkedal Golf? "Kommunen har ikke en holdning til, om det skal være det ene eller det andet (grad af beskæring, red.), men vi prøver at mægle," sagde Anders Vestergaard om planen, der vil lede til en betydelig beskæring af træer og buske ved golfbanen.

– Skal der gives tilladelse til kørsel i Kokkedal Skoven? Det har flere gange været ønsket fra Kokkedal Slot Copenhagen, men modstanden i kommunalbestyrelsen er generelt stor. "Jeg har ikke hørt noget endnu, der har fået mig til at ombestemme mig," sagde Anders Vestergaard.

– Hvad skal der ske på Mikkelborg Strand? Anders Vestergaard forklarede, at man lige nu undersøger, hvordan mængden af tang skal håndteres, og hvor der kan etableres badebro. "Lige nu er der marehalm og strandkarse. Det skal blive dernede, for det holder på sandet," uddybede Anders Vestergaard desuden.

– Strandvejen efter stormen Bodil. "Man har valgt at reetablere kysten. Det er Kystdirektoratet, der står for det, og så kan vi få lov til at være med som observatør," sagde Anders Vestergaard.

– Hvad sker der med brandtomten på Mikkelgaard? "Der er ikke noget at gøre ved den private ejendomsret. Der er simpelthen ikke noget, der kan gøres," sagde Anders Vestergaard til det, han selv kaldte en "øjebæ".

– Hvilke type boliger skal der være på Langelang (jordstykket lige øst for Kokkedal Station)? "På et tidspunkt sker der noget (på jordstykket, red.). Enten bliver det fredet, eller også bygger man på det. Og så kunne vi godt bruge nogle flere mennesker til at betale skat i kommunen," sagde Anders Vestergaard med henvisning til, at han gerne ser boliger bygget på området, som er til at betale for unge og familier.

Der bliver udarbejdet et decideret referat fra borgermødet, som kan rekvireres ved at kontakte Anders Vestergaard på ave@horsholm.dk