Borgermøde: Hvordan skal det gode ældreliv i Hørsholm være?

Borgerne inviteres til at komme med input til, hvordan kommunens nye ældrepolitik skal se ud

Hørsholm skal være en god kommune at bo i – hele livet. Hørsholm Kommune har fokus på at skabe de bedst mulige betingelser for et trygt og aktivt ældreliv. For at skabe de bedste rammer blev der i marts 2018 nedsat et Ældreudvalg, som i løbet af 2018/19 skal udarbejde en ny ældrepolitik under overskriften 'Hørsholm hele livet'.