Borgerinddragelse lagt i udvalg

Nyt ad-hoc udvalg skal se på, hvordan der kommer mere borgerinddragelse i Allerød Kommune.

Foto: Anna Skau

På byrådets visionsseminar i april, blev man enige om at nedsætte et ad-hoc udvalg, der skulle se på, hvordan der kan komme mere borgerinddragelse i Allerød. Kommunaldirektøren, planchefen og kommunikationsschefen får i udvalget selskab af en fra hver gruppe i Byrådet: Eva Nejstgaard (K.), John Køhler (V.), Jens Grønne (Blovstrødlisten), Agnete Fogh (R.), Flemming Villadsen (S.), Kurt Hansen (SF), Lone Hansen (Lokallisten i Allerød) og Peter Schmiegelow udenfor partigrupperne.