Borgere krævede klar besked af Furesøs politikere

Skal vi spare – eller hvad?, lød spørgsmålet på borgermødet i Galaksen torsdag aften

Foto: Finn Due Larsen

"Når der står effektiviseringer i budgetforslaget, betyder det så ikke, at nogle skal løbe hurtigere, fordi de er færre? Dermed er det vel en forringelse?"

Borgermødet i Galaksen torsdag aften om næste års budget havde ikke varet længe, før det stod klar, at man som borger kan blive godt og grundigt træt af de ord og begreber, politikere og forvaltning slynger ud, når det handler om budgetlægning.

Sandt er det da også, at ordet "effektivisering" fremgår flere gange i budget-udspillet. Men er det så det samme som besparelser og forringelser?

Det havde politikerne i panelet, der bestod af borgmester, udvalgsformænd og opposition, meget forskellige bud på.

Helle Katrine Møller (R), formand for kultur-, idræts- og fritidsudvalget, lagde ikke skjul på, at man vil opleve forringelser på bibliotekerne, når der ikke længere er så meget personlig betjening.

"Til gengæld vil man opleve, at nogle andre ting bliver bedre, når man får øjnene op for de elektroniske muligheder. Alt i alt tror jeg, at bibliotekerne bliver bedre."

Kasper Krüger (V) slog på, at "effektiviseringer" kan være noget positivt:

"Det er for eksempel et spørgsmål om at organisere transport på en anden og mere effektiv måde."

En anden tilhører undrede sig over, at der i et af spareforslagene lægges op til en øget undervisningstid i indskolingen.

"Det er et område, hvor der arbejdes meget med integration," som det blev bemærket.

Jane Isdal (SF), formand for børne- og skoleudvalget, ville godt love, at specialundervisningen ikke bliver forringet. Men hun ville ikke, som afkrævet af en tilhører, give garanti for at der slet ikke skete serviceforringelser:

"Den slags garantier kan jeg selvfølgelig ikke stå og give. Men jeg vil gerne sige, at vi lytter til alle høringssvar, og at alt kommer med i betragtning i det videre forløb."

Ikke alle spørgsmål kunne nå at blive besvaret på mødet. Men det blev lovet, at alle spørgsmål og svar vil blive lagt ud på kommunens hjemmeside, www.furesoe.dk.