Borgere hørte om kystbeskyttelse

Det er muligt at beskytte kysten mod fremtidens storme ved hjælp af strandfodring med sand, grus og ral samt hårde anlæg, var Nira-eksperternes budskab

Foto: .