Boom i sundhedsforsikringer kan også gavne dem uden

Stigningen i antallet af sundhedsforsikrede behøver ikke betyde forringelser i sundhedsvæsnet for resten.