Omlægning af stien er på vej

I et læserbrev i Ballerup Bladet spørger Poul E. Pedersen til, hvornår der sker en renovering af stien på Hold-an Vej ud for Buekvarteret.