Kritikken der forsvandt

På kommunalbestyrelsesmødet i mandags behandledes under punkt 14 en opfølgende tilsynsrapport fra et ekstraordinært tilsyn på Plejecenter Toftehaven.

Ulrik Falk-Sørensen (F) SF’s kommunalpolitiske gruppe

Sagen har følgende historie. Den 13. januar i år blev rapporten behandlet af Seniorrådet. Det ekstraordinære tilsyn blev gennemført, fordi der ved det ordinære tilsyn i maj 2014 blev rejst alvorlig kritik af en del af forholdene på Toftehaven.

Denne kritik blev behandlet offentligt på kommunalbestyrelsesmødet i september 2014. På mødet den 13. januar i år udtalte Seniorrådet følgende som fremgår af mødereferatet:

”Seniorrådet konstaterer, at der trods en del forbedringer, stadig er mange forhold, der skal rettes op på, før forholdene på Plejecenter Toftehaven er tilfredsstillende.”

Som enhver kan forvisse sig om ved at læse de offentligt tilgængelige dagsordner og referater på kommunens hjemmeside, går udtalelser fra Seniorrådet videre først til Social-og Sundhedsudvalget, derefter til Økonomiudvalget for til slut at blive behandlet af Kommunalbestyrelsen. Dette er simpelthen et lovkrav fordi Seniorrådet er et lovpligtigt udvalg.

Dette er ikke sket i denne sag og Seniorrådets kritik blev da heller ikke nævnt på kommunalbestyrelsesmødet. Derimod blev Seniorrådet nævnt i forbindelse med to andre men uproblematiske tilsynsrapporter.

Så vidt vi er orienteret forsvinder tekster ikke af sig selv fra dagsordensteksterne, men vi vil jo nødig tro at nogen bevidst har fjernet kritikken inden den er kommet videre til vores kommunalpolitikere. Det er under alle omstændigheder helt uacceptabelt, at Seniorrådets udtalelser forsvinder undervejs fra Seniorråd til Kommunalbestyrelsen.

Da forholdene i vores plejecentre i høj grad har offentlighedens interesse opfordrer vi hermed til at forvaltningssystemet kommer med en forklaring her i avisen.