Børnecheck: VK-regeringen blev advaret om lovbrud

Den daværende regering fik flere gange besked på, at optjeningsprincippet kunne være i strid med EU-retten.

VK-regeringen fik flere advarsler, da den i 2010 forberedte et lovforslag, der skulle indføre det såkaldte optjeningsprincip i forhold til børnechecken. Det skriver både Berlingske og Information, der har fået aktindsigt i sagen.

Optjeningsprincippet betød, at EU-borgere skulle have haft bopæl eller beskæftigelse i mindst to år i Danmark for at modtage fuld børneydelse, men ifølge EU-Kommissionen har EU-borgere ret til ydelsen, så snart de får arbejde i landet.

Oppositionen har i de seneste uger kritiseret regeringen for at ville ændre loven på baggrund af en enkelt henvendelse fra EU-Kommissionen.

Men allerede i 2010 skrev Pensionsstyrelsen, der havde til opgave at rådgive på området, til Skatteministeriet, at optjeningsprincippet kunne betragtes som diskrimination, der er forbudt ifølge fællesskabsretten, hedder det i Berlingske. Og det var blot en af flere advarsler.

Ifølge avisen skiftede henvendelserne til Pensionsstyrelsen siden karakter fra at handle om, hvorvidt forslaget var i strid med EU-retten, til at få styrelsen til at finde begrundelser for, at forslaget holdt sig inden for reglerne.

Samtidig var styrelsen og Skatteministeriet under stort tidspres for at finde en løsning, fordi VK-regeringen var i færd med at forhandle finanslov med Dansk Folkeparti, der havde optjeningsprincippet som centralt krav, skriver Berlingske.

I et udkast til lovforslaget fra Skatteministeriet fremgår det ifølge Information af bemærkningerne om "forholdet til EU-retten", at juristerne vurderede, at der var en risiko for at tabe en sag ved EU-Domstolen.

De to års optjening kunne af EU-Domstolen blive anset for "for vidtgående", lød det.

Men 11. november 2010, seks dage før fremsættelsen af lovforslaget, blev juristernes tvivl fjernet af en embedsmand med den forklaring, at det "ser uhensigtsmæssigt ud", skriver avisen.