Blovstrød-Listen har vokseværk

Fælles Grundejerforenings Forum i Blovstrød, som Blovstrød-Listen er initiativtager til, har nu samlet 16 grundejerforeninger i foraet.

Foto: Anna Skau

Der er nu 16 grundejerforeninger med i Fælles Grundejerforenings Forum i Blovstrød, som Blovstrød-Listen har taget initiativ til.

Tallet 16 blev nået, da bebyggelsen Blovstrød Byvej 10A-F meldte sig ind ved Fælles Grundejerforenings Forum i Blovstrøds møde i sidste uge.

De 16 grundejerforeninger repræsenterer tilsammen 690 husstande.

På mødet redegjorde Blovstrød-Listens to byrådsmedlemmer, Jens Grønne og Frands Havaleschka, for bredbåndsarbejdet, som en arbejdsgruppe, nedsat af grundejerforeningerne, har arbejdet med siden april 2004.

Med etableringen af en egentlig Bredbåndsforening blev den sidste af opgaverne fuldført. Derfor er arbejdsgruppen nu nedlagt.

Overordnet kan Blovstrød-Listen se tilbage på en god uge. 140 deltagere var 1. juni mødt frem i Blovstrødhallen til stiftende generalforsamling i Blovstrød BredBånds Forening, mens der til Dagli' Brugsens grill-arrangement Grundlovsdag også var stor opbakning. Her var Blovstrød-Listen sammen med butiksrådet værter for diverse smagsprøver.

"Vi fik ved den lejlighed uddelt et par hundrede vaffelis og fik samtidig mange gode snakke med borgerne, så alt i alt kan vi se tilbage på en rigtig god uge med god dialog," fortæller Frands Havaleschka.