Blok for blok

Siden 2001 har dansk politik været præget af blokpolitikkens svøbe. De to regeringspartier deponerede deres politiske handlekraft hos Dansk Folkeparti, der meget dygtigt sørgede for, at alle større politiske tiltag blev gennemført alene med Dansk Folkepartis stemmer.