Flere lærere og pædagoger

I Danmark og i Ballerup har man haft tradition for, at den pædagogiske udvikling i skoler og daginstitutioner udviklede sig nedefra.