Blå flag i Kulhuse

BADEVAND Lørdag 10. juni kl. 10.00 hejses Blå Flag på Kulhuse Strand for 11. gang. Kulhuse Strand er blandt de 211 strande og 77 lystbådehavne der i Danmark er blevet godkendt af den nationale og internationale Jury.

Med 288 blå Flag er der rekord i antallet af flag i Danmark.

"Vi kan i Danmark være stolte af, at der så mange steder passes ekstra godt på vores strande og havne," siger Blå Flag koordinator Mikal Holt Jensen fra Friluftsrådet.

"Det er især flot, at antallet af strande er på samme niveau som sidste år trods en stramning af Blå Flags krav. Samtidig glæder vi os over, at havnekampagnen atter stiger efter et par år med fald.

For at fremme miljøbeskyttelsen og øge servicen og sikkerheden for de besøgende stilles der i år større krav til Blå Flag strande. Blå Flag slår i år et slag for at forhindre olieforurening.

Derfor bakker kampagnen op om SOK's kampagne "Stop olien – før den breder sig".

Der er alt for mange udslip af olie med store konsekvenser for dyr og planter, der lever i havet og ved kysterne. Det er på tide vi sætter en stopper for det."