Bistrupskolens gæld stiger

Siden sommerferien er Bistrupskolens underskud steget med 1,3 millioner kroner. Skolebestyrelsesmedlem har trukket sig i protest

Foto: Anders Bruhn Kristensen