Birkerød-SF’er skal i Folketinget

Den unge SF’er Peter Westermann, der er opvokset i Allerød og Birkerød, skal som SF’s 1.suppleant i Nordsjælland vikariere for SF’s boligordfører, Nanna Westerby, der er gravid og går på barsel i slutningen af året.

Foto: Peter Mailand

Peter Westermann er 24 år og har været aktiv SF'er siden 2002 og folketingskandidat i Nordsjælland siden 2006, alle år som øverst på stemmesedlen i Rudersdal-kredsen.

Ved folketingsvalget i 2007 fik Peter Westermann 949 personlige stemmer, heraf 280 fra Rudersdal kommune, hvilket rakte til en tredjeplads blandt SF-kandidaterne.

Pladsen i Folketinget kan meget vel udløse et mandat ved næste valg, da SF's fremgang kan give partiet tre mandater i Nordsjælland, hvilket flere målinger allerede har vist.

Westermann vil kæmpe for sin chance.

"Jeg er rigtig glad på Nannas vegne over at hun skal have en lille ny. Samtidig glæder jeg mig også til at få chancen for at repræsentere SF og mine vælgere i Folketinget. Jeg håber, at min periode i Folketinget vil kunne overbevise flere i Nordsjælland om at stemme på mig ved det kommende Folketingsvalg, så jeg kan blive en fast del af holdet for forandring. Vi skal have udskiftet regeringen og flere SF?ere på tinge," siger Peter Westermann.

Peter Westermann vil overtage posten som boligordfører for SF under Nanna Westerbys barsel. Det er en post han ser frem til:

"Det er måske det væsentligste område at sætte ind for at standse den stigende ulighed. Der er utroligt meget at tage fat på. Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti reelt stoppet opførslen af almennyttige boliger, og de få billige boliger, der opføres, er af alt for ringe kvalitet. De er tilmed delvist finansieret ved, at regeringen har taget pengene fra Landsbyggefonden – lejernes tvungne vedligeholdelsesopsparing. Det er tyveri ved højlys dag, som Lejernes LO har udtrykt det," siger Peter Westermann.

Peter Westermann har en far og en farmor, der stadig bor i Birkerød, hvorfor han jævnligt kommer på besøg på hjemstavnen.

Den politiske bacille kan han meget vel have arvet fra sin far, Richard O. Madsen, der har siddet i Birkerød byråd

og som aktiv borger har været engageret i utallige sager.

"Jeg holder meget af at komme hjem til Birkerød – helst ugentligt. Der bliver forhåbentlig stadig tid til det, selvom der bliver nok at se til. Min far er en god politisk sparringspartner, og jeg vil også gøre noget ud af at få meldinger fra mine vælgere i Rudersdal. Jeg synes det er vigtigt med en god forbindelse til dem, jeg skal repræsentere," siger Peter Westermann.