Bills boomerang

Den hænger i luften! Et tungt og bureaukratisk system i kulturforvaltningen, og mangel på gensidig respekt!

Vi kan slet ikke genkende denne beskrivelse af os og vore kolleger i kulturforvaltningens sekretariat, og vi synes, det havde været rimeligt, om AP havde checket sin kilde og ikke helt ukritisk viderebringer angreb fra en afgående leder. Vi har fået mange reaktioner fra kolleger (også fra ansatte på stadion) og borgere i kommunen, som heller ikke kan genkende beskrivelsen af personalet og chefen i kulturforvaltningen.

Vi skal ikke kaste smuds på Bills arbejde, han har uden tvivl ydet en stor indsats og sat sine tydelige spor på idrætsområdet i kommunen.

Men gensidig respekt! – Tja, den er svær at få øje på i AP's artikel.

Lis Johansen og Tove Meyling

Biblioteket/kulturforvaltningen

Kære Lis Johansen

og Tove Meyling!

Når en ledende embedsmand i Albertslund Kommune forlader sit job (før tid) for at gå på pension, og AP laver et afskedsinterview med personen, mener vi rent faktisk, at der er frit slag for personlige ytringer. I dette tilfælde er udmeldingerne nok mere markante, end vi tidligere har oplevet. Det er Bill Højelsens meninger, og i det interview vi har lavet med ham, har vi ikke søgt den forkromede sandhed, men ladt ham udtrykke de oplevelser han har haft ved sit job gennem 33 år.

Vi havde oven i købet fundet det aldeles urimeligt, hvis vi skulle have begrænset hans frihed til ytring i den givne situation eller have afprøvet hans udsagn ved at tjekke hans meninger efter i Albertslund Kommune.

Som det fremgår af artiklen, er Bill Højelsen ikke en person, der har venner alle steder. Han har sin egen, bramfri "sømandsfacon", som han kalder det, og han siger tingene som de er. Nogle er formentlig blevet stødt af ham gennem årene, og nogle er givet blevet stødt af ham i interviewet i AP – men nogle har måske også fået noget at tænke over. Og så er der jo endelig dem, der holder af ham, fordi han er som han er.

Venlig hilsen

Jørgen Brieghel

redaktør

Albertslund Posten