Bilerne holder Danmark igang

Kirsten Flørning (V)

SLU, Egedal, skriver:

Rådet for Bæredygtig Trafik har tilsendt Sammenlægningsudvalget for Egedals medlemmer flere sider per mail, der skal forklare, hvorfor man ikke behøver en motorvej. Lad mig slå fast én gang for alle: Den propaganda interesserer mig slet ikke, så slet mig venligst af jeres adresseliste.

Men det sætter tanker i gang:

Kan dette "råd" kun tænke på, at en motorvej lukker al trafik ind midt i København? Det er jo ikke tilfældet, tværtimod, den skal bruges til at koble trafikken på den kommende Tværvej sammen med det eksisterende motorvejsnet, mod vest: Roskilde og Holbæk og mod syd: Greve og Køge og videre mod Rødby og Storebælt.

Hvordan kan I alvorligt mene at kollektiv trafik løser alle problemer?

Tænk på de mange der har 2 eller tre børn. De skal afleveres og hentes i institutioner før og efter arbejdstiden.

Der skal handles ind, store bæreposer skal slæbes hjem – det er umuligt med kollektiv trafik.

Det kan godt være, som I skriver, at der kun er 1,18 person i de biler, der kører mod København i morgenmyldretiden i vintertiden, men de biler har været brugt til at kører børn i institutioner først og skal benyttes efter arbejdstid til at hente disse børn igen samt til at kører varer hjem i, så man kan opnå en betydelig større mængde kvalitetstid sammen med sine børn, end hvis man benyttede den kollektive trafik.

Tænk, hvad alle de forsinkelser, den kollektive trafik lider af, er skyld i! Mange, mange timers venten i regn, blæst og kulde, folk kommer for sent på arbejde – tænk på hvad det koster samfundsmæssigt. Forsinkelser på grund af dårligt materiel, strejker og meget andet. Togene kører ikke til tiden om efteråret, der ligger blade på skinnerne, om vinteren er det is, der forårsager forsinkelserne og om sommeren får varmen skinnerne til at udvide sig. Fortæl mig lige, hvornår man kan regne med den kollektive trafik afgår til tiden.

Varetransport til og fra firma bliver ikke løst med den kollektive trafik.

Jeg spekulerer på, om det råd udelukkende består af pensionister, der ikke skal på arbejde eller personer, der har deres arbejdsplads i gå-afstand fra deres bolig.

I kan lige så godt først som sidst erkende: At Danmark går i stå uden bilen. Det rullende folk holder hjulene i gang i Danmark.

Derfor ønsker vi nu den motorvej – og vi er rigtig mange der venter på:

Motorvejen i det åbne land – hovedforslag 1.