Bidende passager fritager flyselskab for kompensationspligt

Også årsager til forsinkelser på en tidligere afgang kan fritage flyselskaber for kompensation, siger domstol.