“Biblioteket kommer inden jeg går på pension fra byrådet”

Martine Bentsen Foto: Peter Rahbek

Mens nogle politikere shopper uhæmmet rundt og flirter med både venstre- og højrefløjen, så tager andre nærmest bolig i et parti og bliver synonymt med partiet.

Grethe Olsen har de sidste 21 år været

repræsentanten

for Socialistisk Folkeparti i Frederikssund byråd. Hun har været og er fortsat den eneste SF'er i byrådet. Det har gjort hendes holdninger og udtalelser synonyme med SF. Men ifølge Grethe Olsen selv, så er den tid være slut, når det kommende kommunalvalg er forbi.

– Vi bliver flere og jeg glæder mig, men det bliver også lidt et paradoks for mig, for jeg er vant til bare at være mig, men nu bliver vi SF i byrådet, smiler hun. Men det er ikke kun politikeren Grethe Olsen, der er synonym med SF, virkelighedens Grethe Olsen lægger sig også tæt op ad arketypen på en SF'er med lejebolig, et socialt bevidst job og en grundlæggende tro på, at fællesskabet er omdrejningspunktet for det gode samfund.

-Jeg meldte mig ind i SF i 1983, fordi partiet allerede dengang havde en skarp miljøprofil og fordi jeg var vred over, at der ingen sammenhængende løsninger var på det specialiserede børneområde, som er et område med børn, der ikke har de samme chancer som alle mulige andre. Min grundholdning er, at nøglen til at have det godt med sig selv går via et stærkt fællesskab, og den holdning fandt jeg her, siger hun.

63-årige Grethe Olsen læner sig ind over det runde bord i sin stue i lejligheden i Skyllebakke Havn i Frederikssund. Udenfor rusker vinden godt i de lave buskbom og nedslåede parasoller. Vestenvinden har godt tag i fjorden og her helt tæt på vandet mærker man for alvor, at efteråret er på vej. Siden 1981 har Grethe Olsen boet i Frederikssund. De seneste otte år i de moderne lejelejligheder i den gamle havn i en toværelses stuelejlighed med en lille åben have.

Hun lægger ikke skjul på, at hun er voldsomt glad for at bo her, men at hun dog indimellem godt kunne savne lidt mere plads til sine gæster, sine byrådspapirer, sine lærebøger og sit børneteatermateriale. Soveværelset agerer også kontor og væggene afslører en af Grethe Olsens store passioner – børneteater. Både gangen og toilettet er prydet af nogle af de mest kunstneriske børneteaterplakater.

Børn har hele livet været et væsentligt tema for Grethe Olsen både privat, på job og i fritiden. Hun voksede op i et klassisk socialdemokratisk arbejderhjem på Vesterbro, som den ældste af tre børn. Storesøster Grethe gik på ren pigeskole med over 1000 piger, men der var både sang og idræt på skemaet, og hun blev glad for amatørteater og sang og kom med i KFUM's pigekor. Sammenholdet var stort og allerede 18 år gammel blev hun frivillig leder for børn og unge på Vesterbro. Som 20-årig fik hun sit første barn og tre år senere kom det næste. Mens børnene var små gik hun hjemme og tog dem med, når hun som madtante tog med på tur til Stevns med 20 socialt udsatte børn fra Vesterbro. Ved en tilfældighed blev hun medhjælper i sin søns børnehaveklasse og fattede interesse for lærergerningen og ved siden af jobbet tog hun en hf på aftenseminarium som 30-årig og endte med at uddanne sig til lærer.

– Jeg synes, det er hamrende interessant at undervise og lære fra sig. Jeg har været helt almindelig lærer, men af en eller anden grund er jeg altid endt med at have med de specielle børn at gøre, fordi jeg har tænkt, at de skal nok klare sig, men de udsatte børn, det er jo dem, der falder i gang på gang, de har behov for omsorg og anerkendelse og hvem skal hjælpe dem?

Det skal Grethe Olsen. Lidt tid endnu i al fald. Hun har bebudet, at når hun bliver 64 år, så er det slut med lærergerningen, men det betyder bare, at der bliver mere plads til livet med byrådspolitik, børneteater og børnebørn.

Grethe Olsen har gennem sine 21 år i byrådet været inde over mange politikområder, men særligt to områder har hendes stærke interesse, det er socialpolitikken og kultur- og fritidspolitikken. Hun har været formand for kultur- og fritidsudvalget de sidste otte år og her er det især drømmen om at få skabt flere offentlige mødesteder og opholdssteder, hvor fællesskabet kan blomstre, der er hendes mærkesag. – For mig betyder fællesskab, at man ikke tager hensyn til sig selv, men i stedet møder andre og oplever glæden ved andres måde at tænke på. Deri ligger for mig at få skabt byrummet om til et sted, hvor borgerne kan mødes om oplevelser. Det bliver i stigende grad vigtigt, fordi vi lever længere og får mere fritid, og kultur og idræt er det, der skal fylde vores tid ud, når vi har fri. Det er her vi henter vores energi, det er vigtigt, for det er langt fra alle, der har et job, som også er deres hobby, siger hun og bliver alvorlig. -Vi er inde i en periode, hvor selvpromovering og selviscenesættelse er normen via fx talentshows, og det forleder rigtig mange unge til at tro, at så behøver de ikke tage en uddannelse. Det er en farlig vej, og det er her jeg mener, at fællesskabet om oplevelser, idræt og kultur kan afbøde for denne selvfiksering.

Et af de kulturmødesteder, som Grethe Olsen har arbejdet hårdt på at få skabt er et nyt moderne bibliotek til kommunen, som det er sket i andre kommuner rundt om i landet. -Bibliotekerne i Frederikssund udvikler sig hele tiden. Men bibliotekerne udenfor Frederikssund udvikler sig endnu mere. Grethe Olsen smiler, for de fleste kender hendes holdning til kommunens nedslidte bibliotekslokaler, og hun går hen i sin bogreol og hiver en farverigt illustreret bog ud, der viser hvordan et moderne bibliotek kan se ud. -Glæden ved at have kæmpet for sådan et sted er, at flere har fået øjnene op for, at det kunne være en god idé. Vi er stadig ikke nok, der tror på det og økonomien er hårdt presset. Men jeg tror på, at biblioteket kommer, inden jeg går på pension fra byrådet. Fire år mere, så er det her. Jeg bliver meget trist, hvis det da ikke er der i en eller anden form.

Arbejdet med kultur og børn forener Grethe Olsen i sin fritid i Frederikssund Børneteater, hvor hun har været siden 1991 og i dag er formand for. -Jeg er virkelig vild med det arbejde, og modsat hvad mange tror om børneteater, så er det ikke børn, der performer. Børneteater er professionel scenekunst for børn lavet af voksne uddannede skuespillere. Det kommer bag på rigtig mange, at det er kvalitetsstykker med temaer om alt fra død og skilsmisse til det at være lille eller det at finde ud af hvad man er rigtig god til.

Selvom Grethe Olsen fortsat er københavner indeni, så bliver hun i Frederikssund, for det er her hun har fundet sin rette hylde, selvom fortiden spøger. -Jeg flyttede fra mine børn, da de var teenagere, hvor de boede hos deres far, men jeg kan godt savne at have været en del af deres dagligdag, men selvom jeg ikke var der i dagligdagen, så har jeg altid været der for dem og har i dag det tætteste forhold til dem. FAKTABOKS Grethe Olsen Født 1946. Har to voksne børn på 41 og 43 Født og opvokset på Vesterbro i København, flyttede til Frederikssund i 1981 Uddannet lærer i dansk, samfundsfag og specialundervisning Medlem af Socialistisk Folkeparti siden 1983 Medlem af Frederikssund byråd siden 1988. Har blandt andet været formand for miljøudvalget, socialudvalget og har de sidste otte år været formand for kultur- og fritidsudvalget Har siden 2007 været ansat på specialheldagsskolen Svinget i Jægerspris Siden 1992 har hun været med til at arrangere børneteater i Frederikssund. Hun er i dag formand for bestyrelsen i Frederikssund Børneteater