Bi-lidt grunden

Af Helge Olsen

Der var en gang, hvor indkørselen til Frederikssund fra Horns-Herred siden var en fryd for øjet, idet det første man mødte, når man havde passeret Kronprins Frederiks Bro, var den charmerende Bi-Lidt Kro. Den gik til i en brand og siden da, har brandtomten udviklet sig mere og mere sørgeligt. Frederikssund Kommune har næppe mulighed for at pålægge ejeren en oprydning, men man kan undre sig over, at ejeren ikke har mere æstetisk sans og ofrer nogle få tusinde kroner på en oprydning og få lidt good will på den konto. Det er den side af sagen, men noget helt andet og mere alvorligt er, at buske og ukrudt har bredt sig ud over cykelsti og fortov, så i hvert fald barnevogne er henvist til kørebanen. Netop Strandvejen er et yndet udflugtsmål for mange dagplejemødre og andre med barnevogn, som må trække ud på vejbanen, fordi fortovet er overbegroet. Ikke sjældent oplever jeg, når jeg kommer af J.F.Willumsensvej og drejer ned ad Strandvejen, at så er der barnevogne eller andre fodgængere på vejbanen, fordi der ikke er plads til dem på fortovet. Som lokal kan jeg tage hensyn til det, men der kommer mange andre trafikanter, som ikke kender til problemet.

Derfor opfordres kommunen til at rette henvendelse til ejeren af Bi-lidt grunden og forlange, der renses op, så man kan passere uhindret på fortov og cykelsti. På kommunens hjemmeside står der, at "Hvis din grund støder op til et fortov eller en sti, har du som grundejer ansvaret for: At feje og luge, så fortovet er rent og pænt hele året". Der er altså hjemmel til at gribe ind.