»Bevar naturen i Solrød« bliver til en forening

Ina Lindemark er formand for foreningen »Bevar naturen i Solrød«.
Ina Lindemark er formand for foreningen »Bevar naturen i Solrød«.

Ina Lindemark bliver formand for ny forening i Solrød. Foreningen Bevar Naturen i Solrød er en lokalt forankret forening startet af lokale ildsjæle med en stor kærlighed til naturen i Solrød, fortæller foreningens formand.

– Foreningen er opstået ovenpå flere kedelige beslutninger om at bygge mere industri frem for at sikre mere natur i kommunen. Foreningens arbejder for at bevare og beskytte den natur, vi har, samt at genoprette forringede naturområder og gerne udvide eksisterende naturområder, siger Ina Lindemark om etableringen af foreningen og fortsætter:

– Vi befinder os globalt i en biodiversitetskrise og dette gælder også i Solrød Kommune. Biodiversitet, eller biologisk mangfoldighed, er det mylder af liv, som findes overalt på kloden, i form af dyr, planter, svampe, bakterier og det samspil disse indgår i. Men den biologiske mangfoldighed forsvinder i hastigt tempo. I Solrød Kommune har vi flere helt særlige naturområde, der trænger til en håndsrækning. Vores sjældne arter og mest værdifulde naturområder vil aldrig komme tilbage, hvis de først er forsvundet. Derfor skal vi sikre at prioritere indsatsen for at standse tilbagegangen i biodiversiteten, og understøtte at mere af Solrøds vigtige natur bevares og styrkes.

Foreningen nævner, at noget af den uerstattelige natur, som man har i Solrød er f.eks. Trylleskoven, Gammel Havdrup Mose, Staunings Ø, Jersie Mose, kalkgraven og Karlstrup Mose.

– I Solrød er vi også berigede med flere sjældne og truede arter som spidssnudet frø, sommerfuglen argusblåfugl, markfirbenet og planter som orkidéen sump-hullæbe. Alt det skal vi passe godt på, fortæller formanden.

Bevar Naturen i Solrød arbejder også på det politiske niveau i Solrød, for at få sat naturen på den politiske dagsorden, at sikre bedre borgerinddragelse indenfor foreningens fokusområder og at få afsat midler til naturen på næste års budgetter.

– I 2020 lå Solrød som nummer 84 ud af 98 kommuner på det nationale naturkapitalindeks. Det kan vi gøre bedre, uddyber

Medlemskab koster 100 kr/år for enkeltpersoner. Foreningen er registreret som hørings- og klageberettiget efter miljøbeskyttelsesloven.