Betonfabrik vil bygge højt men det er politikerne ikke enige om

Af Helle Kolding Arkivfoto: Michael Noel

Det er ikke så tit, at Venstre og Socialdemokratiet i Allerød kommune har samme fodtrit, men forleden var de dog begge enige om, at et byggeri på en erhvervsgrund i Vassingerød ikke må overstige 13 meter.

Det drejer sig om en ny betonfabrik, der gerne vil etableres på den 20.000 kvadratmeter store grund, der er udstykket fra den tidligere Unomedical og med vejadgang fra en ny sidevej til Tofteengen.

Virksomheden har faktisk ansøgt om at måtte bygge i 23 meters højde og sagen har tidligere været behandlet både i miljøudvalget og i økonomiudvalget. Sidstnævnte udvalg udsatte en beslutningstagen tidligere, og indkaldte i stedet til et ekstraordinært møde umiddelbart før byrådsmødet forleden. Med kun dette ene punkt på dagsordenen. Det gjorde dog ikke enigheden stærkere.

Venstre og socialdemokratiet ønskede ikke at rokke sig en meter. De fastholdt lokalplanens 10 meter i højden, blandt andet med den begrundelse, at der ligger en anden betonfabrik i området. Den har kun bygget efter lokalplanen, og så mener Venstre ikke, at der skal gøres forskel.

Da et flertal i økonomiudvalget alligevel syntes tilbøjelig til at give dispensationen, i hvert fald op til 13 meter i højden, krævede miljøudvalgsformand, John Køhler, Venstre, at sagen bliver forelagt til endelig afgørelse i byrådet.

Indtil da må betonfabrikken vente med at bygge højt.

Der skal desuden gennemføres en naboorientering om sagen, og hvor lang tid den tager, vil afgøre, om sagen kan nå at blive afgjort på byrådets næste møde i juni eller må vente til efter sommerferien.