Besparelser med hovedet under armen

Af Søren Brink Schiønning, bestyrelsesformand i fritidshjemmet ViolenPå landsplan står politikerne nærmest på nakken af hinanden for at love velfærdsforbedringer. Den ene storsmilende politiker efter den anden lover velfærdsstandarter, velfærdsgarantier og bedre kvalitet. Flertallet mener endda, at der er råd til skattelettelser. I Allerød Kommune forholder det sig stik modsat.Der skal spares i alt 37 mio. kr. i budget 2008 – direktionen lægger op til, at dette bl.a. sker gennem store besparelser på børne- og ungeområdet. I et ikke særligt gennemarbejdet forslag lægges der op til massive forringelser bl.a. normeringer, lukning af fritidshjem og stigende klassekvotienter. Når nu det går så godt i Danmark – og vi har råd til det hele og lidt til – så er det svært at forstå, hvorfor det er gået så galt med Allerød kommunes økonomi. Er det fordi økonomistyringen i kommunen er totalt inkompetent eller hvad?Forklaringerne jeg har fået på, at det står så galt til med økonomien kan deles op i tre kategorier:- I forbindelse med strukturreformen blev der indefrosset 90 mio. kr. – disse penge er ikke udbetalt endnu.- Kommunalreformen har også kostet Allerød Kommune penge – op mod ca. 18 mio. kr. har kommunen regnet sig frem til, at der ikke er blevet kompenseret for i forbindelse med de nye opgaver. – Udligningsreformen, hvor Allerød kommune skulle "sende" flere penge til de "fattige" kommuner har givet et stort minus på bundlinien.Det er altså ikke Allerød Kommunes egen skyld. Vi har ikke i uhæmmet grad ladet "vældfærden stige", "andre" har påført os udgiften. Spørgsmålet er om løsningen på ovenstående problem er, at spare på kvaliteten og mængden af vældfærd – og om det i det hele taget er rimeligt?En anden strategi kunne være, at lade skatten stige. En stigning på 1 % giver i Allerød Kommune ca. 43 mio. kr. i kommunekassen.Min opfordring til Byrådet skal derfor være: Prøv at finde en gennemarbejdet løsning på budgetproblemet, hvor eventuelle besparelser er ordentligt belyst. Oplægget fra direktionen lever ikke op til en sådan kvalitetsstandart, da det er fyldt med udokumenterede påstande. Eksempelvis, at en lukning af fritidshjemmene giver højere kvalitet eller, at en forøgelse af antallet af børn/unge pr. voksen i klubberne er rimelig, fordi medlemmerne ikke kommer hver dag i klubberne. Det har man sådan set altid vidst – og det er netop grunden til at normeringerne i forvejen er lave i klubtilbudene. En lang række af de øvrige spareforslag er end ikke prissat. Min pointe er, hvis der skal spares drastisk på enkelte områder, såsom fritidshjemmene. Så har medarbejdere, børn og forældre fortjent, at beslutningen bliver taget på et oplyst grundlag og ikke på baggrund af et i hast udarbejdet notat. De involverede parter har også fortjent muligheden for at komme til orde/i dialog om fornuften i beslutningerne. Timingen i forhold til offentliggørelsen af spareforslaget fra direktionen sammenholdt med budgetproceduren har været elendig. Der er hverken tid for politikere eller borgere til at tage dialogen om mulige løsninger – på den måde kommer embedsmændenes oplæg til at styre for meget.  Og sidst men ikke mindst – vær ikke bange for at bruge skatten som et værktøj. En lille forhøjelse på 0,1 %, så er vi i mål på driftsunderskuddet. Hvis I herudover kan finde andre fornuftige besparelser, vil de kunne bruges til, at udvikle Allerød Kommune til gavn for medarbejdere og borgere.