Besparelse på danskundervisning undrer EL

Enhedslisten er umiddelbart imod regeringens forslag om at spare på danskundervisningen til udlændinge.

Enhedslisten er skeptisk overfor regeringens forslag om at spare 200 millioner kroner på danskundervisningen af voksne udlændinge.

Regeringen lægger i sit finanslovforslag op til at spare cirka 15 procent ud af et samlet budget på knap 1,3 milliarder kroner på området.

– Vi er meget spændt på at høre, hvordan regeringen vil bære sig ad med at skære 200 millioner kroner, uden at det går ud over det faglige niveau, siger Enhedslistens politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen.

Baggrunden for forslaget er en ikke offentliggjort rapport, der viser, at mange dropper ud af undervisningen, og at omkring 30 procent af alle påbegyndte undervisningsmoduler ikke bliver fuldført.

Samtidig med at regeringen vil spare på området, vil regeringen ifølge finanslovforslaget arbejde for at mindske frafaldet.

Det vækker undren hos Johanne Schmidt-Nielsen.

– Jeg synes, det er fornuftigt at se på, hvordan man kan medbringe fraværet. Men jeg har svært ved at tro på, at man kan fjerne 200 millioner kroner på det her område, uden at det vil få negative konsekvenser for det faglige niveau.

– Og jeg tror da, at regeringen er enig med Enhedslisten i, at netop danskundervisning er helt afgørende for integration. Det er ekstremt svært at begå sig i Danmark, hvis ikke man kan sproget, siger hun.

Spørgsmål: Det vil sige, at Enhedslisten ikke umiddelbart er med på denne her besparelse.

– Nej, det er noget af det, vi skal se nærmere på i finanslovforhandlingerne, hvis regeringen vælger at lave finanslov med Enhedslisten, siger Johanne Schmidt-Nielsen.