Besøgsvenner viser ældre vej i IT-verdenen

En ny gruppe frivillige er klar til at hjælpe ældre og handicappede med IT-udfordringer

Det kan være svært at få gavn af sin computer eller iPad, hvis man ikke har den store erfaring med IT. Det gælder især for mange ældre, som har lysten til at 'komme på', men som støder ind i problemer, hvis apparatet gør noget uventet.

Og har man ikke familie eller venner, der kan træde til, opgiver mange missionen.

Men nu er der hjælp at hente.

Frivilligcenter Rudersdal og Ældre Sagen Rudersdal er nemlig gået sammen om at skabe et korps af frivillige IT-besøgsvenner, som en gang om ugen i en periode på tre måneder rykker ud til de borgere, som har behov for elektronisk hjælp.

"Der er flere gode tilbud om IT-undervisning i kommunen blandt andet på bibliotekerne, men det er ikke alle, der har glæde af dem. For nogen er det svært at komme ud af hjemmet, og andre synes det er vanskeligt at følge med i holdundervisning, når der er spørgsmål og småsnak i rummet. Der kan også være stor forskel på at sidde ved sin egen computer, frem for en lånt," fortæller projektkoordinator Astrid Sandmark fra Frivilligcenter Rudersdal.

Frivilligcentret stiller medarbejdertimer til rådighed til at starte projektet op, hvorefter Ældre Sagen køre aktiviteterne videre. Det er nemlig erfaringen hos den lokale afdeling af Ældre Sagen, at der er et stort behov for de længerevarende og individuelle forløb.

En gruppe på syv frivillige har foreløbig meldt sig som IT-besøgsvenner, og en del af dem har allerede været på besøg hos deres besøgsværter for første gang.

"Vi har allerede fået en del henvendelser fra folk, der ønsker sig en IT-besøgsven, men vi vil selvfølgelig gerne høre fra flere," siger Astrid Sandmark, der også håber at nye frivillige vil melde sig på banen.

"Jo flere vi er, des flere kan vi nå at hjælpe. Vi håber at kunne finde 5-10 nye frivillige i løbet af november."

/adk

Hvordan?

Er man interesseret i at få en IT-besøgsven eller i at blive frivillig kan man kontakte Frivilligcenter Rudersdal og Ældre Sagen Rudersdal på telefon: 45 89 00 56 eller 20 15 36 46.