Besøg fra Palæstina

24 unge mennesker fra flygtningeljren i Jenin er netop nu på besøg i Furesø

Foto: Helene Stolle