Beredskabet i energisektoren sænkes til næstlaveste niveau

Efter en samlet vurdering af trusselsbilledet er beredskabet i el- og gassektoren igen blevet skruet ned.