Behov for en uvildig undersøgelse i dobbeltløns-sagen