Behov for dispensation skal drøftes

Teknik- og Planudvalget vil have møde om 'Ressourcecenter'

Foto: Michael Braunstein