Behandling af udstykninger ved Høveltsvangsvej udsat til marts

Foto: Peter Klar