Bedre service i nyt Sundhedscenter

Borgerne skal mere i centrum og have en bedre service. Det er årsagen til, at Egedal Kommune i de kommende uger gennemfører en betydelig omorganisering af arbejdsopgaverne på social- og sundhedsområdet. Nyt Sundhedscenter får til huse på Stenløse Rådhus

Foto: Jesper Kappel

Flyttekasser pakkes ned og pakkes op igen i nye kontorer. I de kommende uger gennemfører Egedal Kommune en omfattende omorganisering af social- og sundhedsområdet, der reducerer antallet af centre fra fem til fire, da Rådgivningscenteret bliver nedlagt.

Det sker på baggrund af et "serviceeftersyn" i 2009, hvor en evaluering af organisationen pegede på et behov for en større helhed og sammenhæng i opgaveløsningen – internt og direkte over for borgerne. Nu er tiden altså kommet til at føre planerne ud i livet.

"For at sikre, at borgerne kommer mere i centrum og i fremtiden oplever en mere koordineret sagsbehandling, samler vi nu en række servicetilbud i et nyt Sundhedscenter, der eksempelvis får ansvaret for at betjene voksne handicappede, sindslidende og svage borgere, forklarer formand for Social- og sundhedsudvalget Esben Vognsen Jensen ( C ).

Sundhedscenter i Stenløse

Sundhedscenteret får ansvaret for administrationen i det nye center, handicapområdet, hjerneskadeområdet med særligt koordinerende teams og rådgivning herunder psykiatri. Sundhedscentret varetager fortsat de hidtidige opgaver med blandt andet genoptræning, hjælpemidler, livsstilsværksted, sundhedspleje og tandpleje.

Sundhedscenteret får hovedindgang via Center for Borgerservice på Stenløse Rådhus, Rådhustorvet 2, hvor administrationen får kontorer i annekset mellem Stenløse Center og rådhuset.

Genoptræning vil fortsat finde sted på plejecentrene Damgårdsparken og Tofteparken.

Center for Borgerservice vil i fremtiden løse en del af de opgaver, som det nu nedlagte Rådgivningscenter varetog. Det drejer sig blandt andet om sager som pensioner, skilsmisser og integration af flygtninge.

Visitationerne på sundhedsområdet og ældreområdet samles på plejecenteret Tofteparken, og det overvejes at etablere en egentlig fælles visitationsenhed på social- og sundhedsområdet for at sikre, at en række hjælpeydelser bliver tildelt fra et samlet sted.

Stenløse Rådhus holder flyttedage torsdag den 4. marts fra klokken 12.00 og hele fredagen, hvor der er lukket for telefonisk og personlig betjening. Mandag den 8. marts åbner det nye center.