Bedre parkering af cyklerne

Byrådet har besluttet at bruge 300.000 kroner til forbedring af cykelparkeringen ved Nivå og Kokkedal stationer på baggrund af Dansk Cyklist Forbunds rapport.

På Nivå station udvides asfaltarealet og 48 stativer afløses af 105 nye.

På østsiden af Kokkedal Station langs Jellerødgårdsvej fjernes 45 og opsættes 80 ny stativer. En del af stativerne opsættes i Hørsholm Kommune, langs rampen.

På vestsiden ved stationsbygningen opsættes 40 ny stativer ved flisearealet og 30 nye stativer ved at inddrage 3 korttidsparkeringspladser. Arealerne ejes af DSB.

Før arbejderne starter holdes møde med DSB og Hørsholm Kommune, med henblik på medfinansiering.