Bedre forhold – for hvem? Venstres forslag om P-hus

Af Peter Antonsen, kommunalbestyrelsesmedlem for Borgerlisten og Hans Grønberg, Borgerlisten:

Et langt stykke ad vejen kan Borgerlisten forstå, hvad Venstre skriver, under overskriften "Parkeringsforhold ved stationerne skal forbedres."

Venstre glemmer måske helheden, idet det jo ikke alene er billisterne man skal tage hensyn til, men også boligområdet, trafikforholdene og miljøet.

Det andet Venstre glemmer, er, at kollektiv trafik også omfatter busdrift. Man kunne jo forsøge at få folk til, i større udstrækning, at tage bussen til stationerne, ja måske cykle eller gå. Hørsholm er jo ikke en stor by med store afstande. At cykle, gå eller tage bussen til stationen ligger nok inden for mulighederne for mange og skader miljøet mindre.

Skulle man endelig finde behov for flere P-pladser ved Rungsted Kyst Station, findes der flere muligheder, som ikke ødelægger boligmiljøet.

Venstre har indtil nu støttet Borgerlistens holdning – at stationsmiljøet ikke skal belastes yderligere.

Det naturlige vil være, at grave flere P-pladser ned i jorden og således undgå boligmiljøforurening.

På det areal Venstre vil opføre et P-hus, kan man sagtens grave ud så det øverste dæk vil komme i gadeniveau og dermed ikke skæmme området yderligere. Det er en løsning, som Venstre tidligere har været enige med Borgerlisten om.

Og måske mere naturligt kunne man placere et dæk under den nuværende p-plads syd for stationsbygningen, så man ikke skaber den trafikale ophobning i myldretiderne på Vestre Stationsvej.

For så vidt angår P-pladser ved Kokkedal Station, så kunne man undersøge muligheden for at en P-husløsning på den østlige side af Kokkedal Station, som ikke overstiger gadeniveau på Lågegyden (evt. gravet ind i skrænten). Men igen – boligmiljøet skal ikke belastes yderligere.