Baunebjergskolen fik det Grønne Flag

Foto: Claus Dalskov

HUMLEBÆK

Torsdag overrakte Borgmester Olav Aaen det Grønne Flag til den grønne skole, Baunebjergskolen i Humlebæk.

Alle eleverne var samlet i festsalen torsdag klokken 10.00. Ud over at det var elevernes sidste fællessamling i dette skoleår, så ventede man spændt på at Borgmester Olav Aaen skulle komme, da han skulle overrække skolen det Grønne Flag, som er et bevis på, at skolen har gennemført en, af Friluftsrådet godkendt, miljøundervisning.

Syv krav som skolen skal opfylde for at blive en grøn skole:

o Skolen skal oprette et miljøråd og udarbejde en miljøhandlingsplan.

o Mindst 15% af eleverne skal deltage aktivt

o Der skal udarbejdes miljøordensregler til hvert tema

o Eleverne skal gennemføre en række undersøgelser

o Eleverne skal gennemføre en eller anden form for besparelse

o Eleverne skal udføre en praktisk del

o Lokalsamfundet skal inddrages gennem formidling

Lærer Lone Hagen glædede sig over at skolen endnu engang skulle have det Grønne Flag.

– Det er ottende gang at vi på Baunebjergskolen modtager det Grønne Flag som bevis på at vi har gennemført en miljøundervisning. Det er et stort, men også spændende arbejde, og hele skolen har ydet en kæmpe indsats, sagde Lone Hagen lige før Borgmester Olav Aaen ankom.

Borgmester Olav Aaens tale

Efter en fællessang overtog Borgmester Olav Aaen mikrofonen, og sagde til elever og lærere på Baunbjergskolen:

– Det er en stor fornøjelse for mig, at kunne fortsætte Jeres tradition med at have borgmesterbesøg – en gang hvert år.

Det er nu ottende gang, I har gjort jer fortjent til at modtage DET GRØNNE FLAG for et velgennemført miljøprojekt.

Skolen har tidligere arbejdet med temaer om: affald, vand, energi, natur, miljømærkning og økologisk produktion – aktiviteter, der alle er blevet belønnet med et flag.

Årets projekt var miljømærkning

Til årets projekt har I valgt – miljømærkning – som tidligere har været på banen.

Det er imidlertid et godt valg, fordi miljømærkningstemaet er et emne, det hele tiden er vigtigt at beskæftige sig med.

Det kommer rundt om mange sider af det at leve sundt og handle miljøbevidst. Men I har også beskæftiget jer med andet, idet I har fortsat jeres arbejde med løgplanterne og de kønne bede i Grønnegården, selv om jeg har hørt, at dele af dem måtte graves op i forbindelse med reparation af kloakledningerne.

Det er flot, at alle skolens elever har deltaget i opgaven og at omkring halvdelen af skolens elever har været særligt aktive i de mange forskellige emner.

Omfattende arbejde får at få det Grønne Flag

De krav, der skal opfyldes for at få / gøre sig fortjent til det grønne flag for behandling af emnet miljømærkning er omfattende.

Hele skolen har ydet en ekstra indsats omkring papir-affaldssortering og med at holde skolens omgivelser rene og pæne.

Mange klasser har undersøgt den samfundsmæssige betydning af økologisk produktion, og I har selv været direkte i gang med dyrkning af kartofler, salat og radisser i skolehaverne og salg af de "rigtige" produkter i skoleboden.

Jeg har blandt andet noteret mig, at:

– Børnehaveklassen har arbejdet med sortering af affald og

nedbrydningsforsøg,

– 1., 2. og 3. klassetrin har haft økologisk produktion i skolehaverne

og undersøgelse af træer og buske i skolens nærhed

– og – alle har arbejdet med sortering af affald og arbejdet på at spare

på papiret.

Mange af jer har besøgt kommunens containerpladser/genbrugsstationer og besøgt Nordforbrændingen i Kokkedal i jeres undersøgelser af affaldets vej fra forbrugerne til genanvendelse, og herunder varmeproduktion eller deponering.

Til slut vil jeg fremhæve skolens miljøråd, der har ydet en stor og flot indsats med plakatkonkurrencen og med at koordinere projektet.

I har således til fulde opfyldt både de nationale og internationale krav til projektets gennemførelse og jeg er glad for at skulle overrække endnu et velfortjent GRØNT FLAG – og dermed det ottende- til Baunebjergskolen.

I har nu valgt at tage en pause fra grønt flag-projekterne, men heldigvis fortsætter I på anden måde indsatsen for et bedre miljø, og jeg håber, at I vil fortsætte denne flotte indsats som miljø-spydspids i vor kommune.

TIL LYKKE MED DET GRØNNE FLAG.