Barndomsklub hylder Chris Anker Sørensen med mindeløb

Chris Anker Sørensen bliver hyldet, når Hammel Cykle Klub lørdag står bag en cykeltur til ære for bysbarnet.