Banefolk får deres nye spor

Politikerne er indstillet på at frede Kattehale mose og Allerød sø, som naturfredningsnævnet lægger op til.

Foto: Helle Kolding