Ballade om bestyrelser

Hed debat i sammenlægningsudvalget om politikere skal være med i bestyrelser for institutioner og skoler

Foto: Stig Tolderlund

Der kom gang i debatten ved sammenlægningsudvalgets møde fornylig, da man diskuterede, om politikere skal bruge deres tid på at være med i bestyrelser for skoler og institutioner.

Punktet hed "Ny Frederikssund kommunes repræsentation i udvalg, råd, nævn med flere". Sammenlægningsudvalget er ved lov forpligtet til at beslutte, hvilke bestyrelser, man skal være med i.

Fagudvalgene har givet deres anbefalinger. Kultur- og fritidsudvalget er for eksempel med i Egnshistorisk Museum Færgegårdens bestyrelse, Frederikssund kommunes musikskolebestyrelse og Kulturhuset El-værket.

Det, der fik sindene i kog, var opvækst- og uddannelsesudvalget.

Bente Nielsen (V) sagde, at udvalget havde fravalgt at sidde i bestyrelser for institutioner og skoler.

– Denne beslutning er taget uden en høring. Det er skidt, at de bevidst har fravalgt at sidde i de enkelte institutioners bestyrelser. Det er en enestående chance for politikere for at se, hvordan deres forslag implementeres ude i virkeligheden.

Anne-Mette Worch (V) kunne forstå Bente Nielsens bekymring.

– Det er rigtigt, at man kunne profitere af at være medlem, men som politikere får vi en anderledes rolle i den nye kommune. Vi magter ikke at være med i alle bestyrelser i 43 institutioner og 15 skoler.

– Men det gør jo ikke problemstillingen mindre. Vi må se på andre dialogformer, sagde hun.

Morten Skovgaard (C) syntes, at man burde genoverveje sin manglende repræsentation.

– Især nu i krydsfeltet til en ny kommune. Vi må følge udviklingen i de enkelte institutioner. Man kan måske nøjes med at komme et til to gange i hver institution. Måske kan man nøjes med at deltage i mødets start. Institutionerne er fleksible og vil så have de sager klar, som er relevante for politikeren.

Mads Bondo Dydensborg (B) mente, at antallet af institutioner vil blive for stort i den nye kommune.

– Det bliver en "hit and run" effekt, hvor kontinuiteten falder væk.

Morten Skovgaard sagde, at selv halvårlige besøg ville give mening.

– Bare det at man kender de fysiske rammer på institutionerne, sagde han.

Sammenlægningsudvalgets formand Ole Find Jensen (A) konkluderede efter debatten, at opvækst- og uddannelssudvalget ville finde ud af at få den bedst mulige dialog med institutioner og skoler.