Balancekataloget er en grov omfordeling af de fælles goder