Bakterie og ikke sælpest er skyld i sældød

Fundet af mange døde sæler ved Anholt skyldes en bakterie, der forårsager en dødelig lungebetændelse.