Badelands-projekt giver bekymring for trafikken

"Nu er fredningen af Flyvestation Værløse endnu mere presserende", mener Danmarks Naturfredningsforening om badeland ved Knardrup