Avis: Bagland vil blokere for Johanne Schmidts genvalg