Auken accepterer nye høringer om vandplaner

Miljøministeren siger, at berørte parter skal høres i sag om statslige vandplaner, der netop er dømt ugyldige.